Home Algemene info Contact Lidmaatschap Evenementen IvacNieuwsbrief
Vraag & Aanbod Foto-album Mijn auto Sponsors Links

Historie
In mei 1968, toen de J.F. Kennedybrug in Maastricht officieel
geopend moest worden, werd dhr Rob Leclercq door het
gemeentebestuur gevraagd om een aantal oldtimers bijeen te
brengen, die na de officiŽle opening (lintje doorknippen), als
eerste de brug zouden passeren.

Naar aanleiding van deze gelegenheid heeft een aantal
Maastrichtse vrienden het initiatief genomen om een oldtimerclub
op te richten.
De IVAC is opgericht op 24 januari 1969 met als voorzitter
Rob Leclercq en penningmeester Jan Jacob. Deze laatste is
nog altijd een zeer gewaardeerd lid binnen de IVAC.

In de loop der jaren is de IVAC tot een volwaardige club uitgegroeid.
De IVAC telt momenteel ruim tachtig leden. Leden uit uiteraard
geheel Limburg maar ook daarbuiten, uit Brabant, BelgiŽ en
Duitsland.

In 1972 volgde zelfs een Koninklijke goedkeuring.
   
Doel Sfeer/cultuur
Het doel van de vereniging, zoals ook beschreven in de statuten, is het in stand houden en bewaren van voertuigen (personenautoís, motoren, vrachtwagens etc.) en dat in de ruimste zin des woords, uit historisch en technisch oogpunt. Hoewel het binnen een vereniging steeds lastig blijft het iedereen
naar zijn zin te maken, is er steeds gestreefd naar een sfeer/cultuur binnen de vereniging waar je als vrienden elkaar kunt aanspreken
op de goede en minder goede dingen. Deze stelling heeft in het verleden altijd bewezen een goed uitgangspunt te zijn waarmee je
ook moeilijke tijden als vereniging weer te boven kunt komen. In de  IVAC draait niet alles om de automobiel maar staat het clublid centraal. Uw kinderen, kennissen, vrienden en/of familieleden zijn
ook op ritten/evenementen steeds van harte welkom.
 
FEHAC Samenvatting
De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van het Nederlands mobiele historische erfgoed.
Een verbonden wereld van liefhebbers van historische voertuigen is van wezenlijk belang voor het in stand houden van onze hobby . Daarom hecht de IVAC zeer aan haar lidmaatschap van de FEHAC. Met zín allen tesamen kun je macht uitvoeren!
Door de grote diversiteit binnen de club, door het aantal
verschillende merken, door leden met diverse nationaliteiten en
leden met uiteen lopende professies etc. etc., zijn er al snel aanknopingspunten te vinden binnen de IVAC. De IVAC streeft
er naar een club te zijn van vrienden van gelijke gezindheid waarbij
de oldtimer centraal staat.

Designed by ©DJK-ontwerp 2019