Home Algemene info Contact Lidmaatschap Evenementen IvacNieuwsbrief
Vraag & Aanbod Foto-album Mijn auto Sponsors Links

Wat heeft de IVAC u als clublid te bieden

Praatavond - iedere 1ste maandag van een nieuwe maand (behalve feestdagen) is er praatavond. De locatie waar de praatavond wordt gehouden is ”Café Oud Bocholtz” te Bocholtz gelegen aan de
Pastoor Neujeanstraat 11. Aanvang praatavond 20.30 uur.
Diverse ritten - vanaf april t/m oktober is er elke maand wel een rit of een ander evenement. Meestal is er in september een meerdaagse rit met de oldtimers gepland.
 

Feestavond - altijd zijn de IVAC-leden wel te vinden voor een feestavondje. Ook het ”Winterdiner” in januari is inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel geworden.

 

Vraagbaak - zit u met vragen m.b.t. de restauratie of defect(en) van uw oldtimer, schroom niet een van de clubleden te vragen (praatavond). Gelukkig is de IVAC nog een aantal oude rotten van het vak rijk. Zij zullen u graag van advies dienen.

MECC - sinds mensenheugenis heeft de IVAC een eigen stand op het MECC (januari). De clubstand op het MECC is dan een ontmoetings-, rustplaats, bagage- en/of garderobeplaats voor onze leden. Hier staat ook altijd koffie met vlaai voor onze leden klaar.

 

Multifunctioneel georiënteerd - daar in de IVAC leden zijn vertegenwoordigd met diverse automerken, diverse nationaliteiten en met een zeer breed scala van bouwjaren (auto’s!), is nooit sprake van enige eentonigheid.

Clubblad - het IVACCONTACT verschijnt minimaal 4 maal per jaar en bevat nuttige informatie m.b.t. bijv. restauraties/reparaties, gewezen en toekomstige ritten/clubevenementen, autogeschiedenis, vraag en aanbod binnen de club, leuke anekdotes etc.etc.etc.
 

 

Website IVAC - u bent nu op de IVAC-site. De site van de IVAC is ook een medium waar u als clublid van de IVAC uw informatie m.b.t. het reilen en zeilen van het clubgebeuren kunt halen. Tevens tracht de IVAC via deze site toegankelijk te zijn voor de rest van de wereld.
 

 

 

Clubkampioenschap - jaarlijks wordt er bij de IVAC een kampioen gekozen uit de leden. Om deze titel te behalen moet men proberen het hoogste aantal punten te scoren in het betreffende jaar.
Voor deze puntentelling heeft de IVAC een eigen kampioenschaps- reglement opgesteld.

Dit reglement kunt u inzien door op de button te klikken.          

     

Designed by ©DJK-ontwerp 2019

   Naar boven